دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


هیأت رئیسه

هیأت رئیسه دومین رکن اجرایی دانشگاه می باشد که مرکب از رئیس دانشگاه و معاونان دانشگاه می باشد که وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

1- مشارکت در تعیین برنامه های راهبردی و جامع دانشگاه

2- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه و فراهم نمودن زمینه اجرایی برنامه های کلان دانشگاه

3- بررسی برنامه ها، طرح ها و پیشنهادات بر اساس آیین نامه جهت ارجاع و تصویب به هیأت امناء

4- بررسی بودجه سالانه دانشگاه جهت ارجاع و تصویب به هیأت امناء

5- بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی از قبیل پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه، توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی ، دوره های کوتاه مدت آموزشی داخل و خارج و ...

6- بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادها در زمینه بهبود و اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف

7- بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت امناء و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف


اعضاء هیأت رئیسه :

- دکتر سیداحمد معتمدی ( رئیس دانشگاه )

- حجت الاسلام و المسلمین میراحمدی ( مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری )

- دکترفرهاد رحمتی ( معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه )

- دکتر سيدمحمدحسین کريميان( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی )

- دکتر جواد شکرالهی مغانی ( معاون فرهنگی و دانشجویی )

- دکترحسین حسینی تودشکی ( معاون پژوهش و فناوری )

- دکتر مسگرپور طوسی ( معاونت بین الملل )

- دکتر محمدرضا رازفر ( مدیرکل دفتر ریاست)